Tjenester

Utførelse
Asfalt
Legging av asfalt på gårsdplasser, veier og p-hus.

Beleggningstein og heller
Legging av beleggningstein og heller.

Støttemur
Støttemurer leveres i mange materialer og utseende.

Gravearbeider
Gravearbeider. Bytte rør, kloakk, lekkasje på vannledning, eller strøm til lys. Vi graver opp.

Trapp
Trapper leveres i mange materialer og former. Kan ofte lages i samme materialer som beleggningstein, kantstein og støttemurer

Kjellerutgraving
Utgraving av kjellere, fjerne fjell og øke takhøyden i kjeller.

Brostein
Vi utfører dette gamle håndverket i gode håndverkstradisjoner.

Skifer
Bruddskifer, trinnskifer og fallende lengder. Ditt valg - vi leverer.